Telefonisch contact +47 23 22 72 50

Getuigschrift 1-4 ESCE

“Het ROI met de strategieën van Keystone Academic Solutions voor de werving van internationale studenten is voor ons zeer effectief gebleken.”

Mimi Maung Trentin
Manager werving en toelating internationale studenten
ESCE

Studentenwervingsstrategieën

Hoewel studentenwerving een essentieel aspect is van het succes van een school, blijkt uit onderzoek dat minder dan de helft van alle hogere onderwijsinstituten een duidelijke strategie heeft die de ontwikkeling van hun wervingsinitiatieven bepaalt. Dit is niet echt verrassend, gezien de snelle toename van wervingsbehoeften en de talloze verkrijgbare tools met verschillende efficiëntieniveaus. Internet is misschien wel de belangrijkste, maar nog steeds grotendeels onbenutte bron voor studentenwerving. Persoonlijke technieken, zoals open dagen en beurzen, zijn nog steeds effectieve methoden om studenten te werven, maar online strategieën en elektronische wervingsstrategieën worden steeds vaker de meest succesvolle manieren om contact te leggen met potentiële studenten. Deze methoden worden nog belangrijker wanneer een school studenten wil werven in het buitenland. Niet alle digitale wervingsstrategieën zijn echter de moeite of de kosten waard, en wat voor de ene school werkt, werkt niet altijd even goed voor een andere.

Daarom werkt Keystone Academic Solutions met u samen om uw wervingsbehoeften te analyseren en uw ideale studentenwervingsstrategie te ontwikkelen. Onze bewezen digitale wervingstools kunnen worden aangepast aan de grootte, locatie en doelstellingen van uw instituut. Ook bieden we een doorlopende beoordeling van het succes van uw strategieën. Dit betekent dat u direct kunt zien wie uw profiel bekijkt en wie naar uw opleidingen zoekt. Keystone biedt u de mogelijkheid om de optimale demografische samenstelling van uw studentenbestand te identificeren en u rechtstreeks op die studenten te richten met relevante wervingsmethoden die gekwalificeerde studenten zullen aantrekken. Ook kunt u met onze gespecialiseerde wervingsmiddelen reageren op veranderingen in de doelstellingen van uw instituut en op trends in de zoekgewoonten van studenten, die aan verandering onderhevig zijn.

Keystone weet dat studentenwerving een direct effect heeft op het voortbestaan en het succes van uw school. Ook begrijpen we dat het een uitdaging is om een evenwicht te zoeken tussen de behoefte om het aantal gekwalificeerde kandidaten te verhogen en de kwaliteit van het studentenbestand te verbeteren. Naast de stijgende kosten van werving worden universiteiten en scholen geconfronteerd met een steeds selectiever potentieel studentenbestand. Met de strategieën van Keystone kunt u uw doelstellingen voor prestatienormen bereiken zonder dat dit ten koste gaat van uw verwachtingen. Wanneer u kiest voor Keystone Academic Solutions voor uw studentenwervingsstrategie, helpen wij u om de kwaliteit en diversiteit van uw studentenbestand te bevorderen. Ook bieden we de hoogste ROI in de sector. Onze studentenwervingsspecialisten weten dat wanneer hogere onderwijsinstellingen en universiteiten contact maken met de juiste studenten, iedereen slaagt.