Telefonisch contact +47 23 22 72 50

Studentenwerving voor regionale onderwijsinstellingen in de Verenigde Staten

Regionale onderwijsinstellingen zijn al tientallen jaren een belangrijke vorm van het hoger onderwijs in de Verenigde Staten. De profielen van regionale onderwijsinstellingen en hun studenten veranderen echter snel. Regionale onderwijsinstellingen, die specifiekere cursussen aanbieden in kleinere klassen, worden steeds aantrekkelijker voor studenten die op zoek zijn naar hoogwaardig onderwijs en een positief ROI. En regionale onderwijsinstellingen, die zich in het verleden bijna alleen op de lokale markt richtten, werven en trekken nu studenten aan van veel verder weg. Deze veranderingen brengen echter weer heel eigen uitdagingen met zich mee. Studenten erkennen wel dat de lage prijs voor de opleiding en de kleinere klassen op de regionale onderwijsinstellingen een belangrijk voordeel zijn, maar de enorme hoeveelheid regionale onderwijsinstellingen maakt het lastig voor individuele scholen om te concurreren op provinciaal, landelijk of zelfs internationaal niveau.

Regionale onderwijsinstellingen hebben misschien wel de visie en de middelen om services op universiteitsniveau aan te bieden aan studenten, maar om te slagen, moeten ze de juiste studenten werven. En hoewel regionale onderwijsinstellingen vaak ervaring hebben met studentenwerving, kunnen hun bestaande strategieën en middelen voor lokale werving niet altijd effectief worden omgezet naarmate de wervingsbehoeften toenemen en in een grotere regio wordt geworven. Naar buiten gerichte regionale onderwijsinstellingen hebben wervingsstrategieën nodig die hun unieke kenmerken benadrukken en in het verlengde liggen van hun services waarbij studenten centraal staan.

Keystone Academic Solutions biedt alle middelen die u nodig hebt om een geoptimaliseerde wervingsstrategie voor een regionale onderwijsinstelling op te zetten en te onderhouden, zonder alle beslommeringen. Keystone heeft meer dan tien jaar ervaring en onze studentenwervingsservices kunnen aan uw behoeften worden aangepast. Ongeacht of uw instituut niet alleen lokaal, maar ook in een groter gebied aantrekkelijk wil zijn, studenten wil werven binnen een grotere binnenlandse markt, of internationale studenten wil aantrekken, de studentenwervingsservices van Keystone helpen u bij het opbouwen van uw merk en het vergroten van uw bereik. Wanneer u uw school of opleiding vermeldt bij Keystone, kunnen studenten u vinden via generieke zoekopdrachten en kunnen gekwalificeerde studenten via onze profielpagina's op maat direct contact opnemen met uw toelatingscommissie.